Zásady ochrany osobných údajov

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje správce a odpovědné osoby

Správcem osobních údajů je společnost PHASE SLOVAKIA s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO 292 45 281, zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, Vložka číslo 68081 (dále jen "společnost PHASE"), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže. Odpovědného zástupce společnosti PHASE můžete kontaktovat na e-mailové adrese ochranaosobnichudaju@sedackyphase.cz a telefonním čísle +421 917 224 431.  

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

Společnost PHASE zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím objednávky na prodejně a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti PHASE). Stejné osobní údaje používá, a navíc číslo účtu zákazníka na vyřízení reklamace při jejím uplatnění. Právním základem zpracování osobních údajů v případě nákupu a dodání zboží zákazníkovi je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je na účel, v případě nákupu zboží prostřednictvím prodejny a dodání zboží zákazníkovi, plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti PHASE. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: Přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží zákazníkovi, jako další správci nebo zpracovatelé: společnost MD LOGISTIC SERVICES, s.r.o., se sídlem Selec 276, 913 36 Selec, IČO 50 094 653, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okr. soudu v Brně, oddíl: Sro 32667 / R – doručení zboží společnost PIXO Czech, s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 24151823, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 183420 – doručení zboží Michal Mimra – Autodoprava, se sídlem Boleslavova 416/1, 460 06 Liberec 6, IČ: 413 17 165, Koncesní listina č.j. .00/3014/96/F/Šp, , vznik oprávnění : 13.7.1992 – doručení zboží Jaroslav Čepický,Stěhováci-Plzeň, K Valše 89/5,Plzeň-Litice,32100, IČ: 72274336, živnostenský úřad Magistrát města Plzně, Čj: MMP/247842/14, SP.značka: SZ MMP/233682/14 – doručení zboží společnost JSP Group s.r.o., se sídlem U Jeslí 1, 37001, České Budějovice, IČ: 28141172, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19959– doručení zboží AUTODOPRAVA Peter Souček, se sídlem Na Kopci 235, 530 02 Mikulovice, IČO: 48181731, společnost zapsaná v živnostenském rejstříku: č.j. ŽÚ/09/12512/Gru/22884/2– doručení zboží společnost RYSPOL OSTRAVA s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Preslova 1582/3, PSČ 702 00, IČ: 05412251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soudu v Ostravě, Spisová značka - 26396 C,– doručení zboží společnost MEKRSERVIS, s.r.o. zastoupený Pavlem Melicharem, se sídlem Geislerova 489/13, 779 00, Olomouc, IČ: 05412251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR: C 67439, vedená u Krajského soudu v Ostravě –doručení zboží společnost OdvozBrno s. r. o., se sídlem Chelčického 643/ 13, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 04583957, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: oddíl C, vložka 90770, OR – doručení zboží společnost LeJos Trade Company, s.r.o., se sídlem J.C. Hronského 10, 831 02 Bratislava, IČ: 47488948, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Bratislava I, odd. Sro, vl.č.94544/B – doručení zboží Vladimír Jurík – Autodoprava, se sídlem Trnavská 1355/7, 010 Žilina, IČO: 41921704, společnost zapsaná v obchodním rejstříku OR Žilina A, odd. Firm, vl.č.10458/L– doručení zboží   Servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správci nebo zpracovatelé: Ľubomír Kozák, Turá Lúka 360, 907 03 Myjava, IČ: 43089771 jako zpracovatel poskytující služby instalace zboží v domácnosti, servisu a opravy reklamovaného zboží, společnost DURAS s.r.o., Selec 276, 913 36 Selec, IČ: 36323870, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okr. soudu v Brně, oddíl: Sro 13257 / R jako zpracovatel poskytující služby instalace zboží v domácnosti, servisu a opravy reklamovaného zboží Orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správci nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti PHASE. Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b) Nezávazná cenová nabídka

Společnost PHASE zpracovává pro účely nezávazné cenové nabídky zboží – následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, PSČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu a údaje o cenové nabídce. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o cenovou nabídku zboží. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o cenovou nabídku, do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo uplynutím doby 6 měsíc

c) Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost PHASE zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu, historii objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné k poskytnutí zákaznické podpory.   Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: Společnost PHASE TRADING SK., Se sídlem Selec 276, 913 36 Selec, IČO 50 094 653, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 32436 / R Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

d) Řešení stížností zákazníků

Společnost PHASE zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: Společnost PHASE TRADING SK., Se sídlem Selec 276, 913 36 Selec, IČO 50 094 653, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 32436 / R Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka

e) Vytvoření účtu zákazníka

Při plnění zákonných povinností společnost Phase vytváří každému zákazníkovi po zakoupení zboží a poskytnutí emailové adresy "Účet zákazníka". Účet zákazníka se vytváří za účelem archivace dokumentů pro zákazníka v elektronické podobě. Dalším důvodem vytvoření konta, je vytvoření místa, kde si mohou naši zákazníci vysledovat postup a dobu výroby jejich konkrétní zakázky. Mimo jiné společnost PHASE v rámci něj vytváří prostor pro poradenství ohledně čištění a péče o potahové materiály, technického složení jednotlivých výrobků či montážních postupů. Vzhledem k výše uvedenému, jakož i na základě našeho oprávněného zájmu obchodní a marketingové podpory, bude společnost udržovat komunikaci se zákazníky prostřednictvím emailu, telefonicky, písemně a jinými způsoby za účelem informování o změnách, novinkách v produktech a zároveň dalších službách v nabídce. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem obchodní a marketingové podpory. Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží. Zákazník může kdykoliv své konto zákazníka zrušit v sekci "Účet zákazníka", případně na kontaktní emailové adrese ochranaosobnichudaju@sedackyphase.cz . Tel.kontakt +421 917 224 431.

f) Zasílání novinek a marketingových akcí

Každý zákazník společnosti PHASE se může přihlásit k odběru novinek na stránkách www.sedackyphase.cz nebo jako kupující může udělit písemný "Souhlas dotčené osoby" přímo při uzavření objednávky a vyjádřit svůj souhlas ve smyslu Článku 6 odst.1 písm. a) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou 7 let. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv je možné provést i elektronicky, a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné pro cílení reklamy v souladu s jejími podmínkami. Příjemcem osobních údajů je zprostředkovatel: společnost Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave., Atlanta GA 303 08, ID nr. 826477914 v případě zasílání newsletteru. Osobní údaje jsou zpracovávány během trvání poskytnutého souhlasu.

g) Cílení reklamních kampaní

Pro lepší cílení reklamy a propagace společnosti PHASE zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost PHASE statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné pro cílení reklamy v souladu s jejími podmínkami. Příjemcem osobních údajů je zprostředkovatel: společnost Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave., Atlanta GA 303 08, ID nr. 826477914 v případě zasílání newsletteru. Osobní údaje jsou zpracovávány během trvání poskytnutého souhlasu.

h) Soutěže na Facebooku

Společnost PHASE zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami. Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost: Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com /policy.php). Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k ukončení soutěže.

i) Uplatňování nároků společnosti PHASE

Společnost PHASE zpracovává pro účely nároků společnosti PHASE následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností PHASE, údaje uvedené v žalobě proti společnosti PHASE, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti PHASE. Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti PHASE. Oprávněným zájmem společnosti PHASE je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti PHASE. Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti PHASE uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

j) Plnění zákonných povinností společnosti PHASE

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností PHASE je nezbytné k plnění zákonných povinností společností PHASE. Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: účetní, soudy a orgány veřejné správy jako správci.   Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotčené osoby

Právo na přístup Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné podobě, pokud není z vaší strany požadované jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné. Právo na nápravu Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili. Právo na vymazání Máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. Právo na omezení zpracování Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat. Právo na přenositelnost údajů Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran. Právo namítat Máte právo namítat proti zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme na účel bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Práva související s automatizovaným rozhodováním Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu řádu automatizované rozhodování nebo profilování. Právo odvolat souhlas Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracovávají na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (Např. Fotografie) Právo podat stížnost Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti PHASE: písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením ochrana osobních údajů pod názvem společnosti, elektronicky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@sedackyphase.cz telefonicky na čísle +421 917 224 431 Pokud nejste spokojen s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dohlížející orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, na následujících kontaktech: Písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7 kontakte +420 234 665 111 oficiální webové stránky: https://www.uoou.cz e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky qkbaa2n

4. Bezpečnost

Společnost PHASE dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost PHASE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat. Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti PHASE pravidelně testovány a ochranu průběžně vylepšujeme.