Hodnoty

Testovanie kvality

Každý výrobok sa podrobuje nespočetným skúškam na posúdenie jeho odolnosti voči zaťaženiu, stabilite, opotrebovaniu, treniu, nárazu a stálosti svetla. Toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby naši zákazníci mali vždy najlepšie skúsenosti, a to aj po mnohých rokoch.

Hodnoty

Inovácie

História Natuzzi je prebiehajúci proces výskumu a vývoja. V priebehu rokov bolo vyrobených mnoho výrobkov, ktoré navždy zmenili svet interiérového dizajnu, zahŕňajúc farebné kožené sedačky v 80. rokoch, sklopný mechanizmus v 90. rokoch, polohovateľné sedačky novej generácie v novom miléniu a najnovšie Re-vive kreslo.

Hodnoty

Medzinárodná certifikácia

Ocenenie našich volieb je potvrdené medzinárodnými certifikátmi ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001 týkajúcimi sa riadenia kvality a záväzku k ochrane životného prostredia.

Hodnoty

Obnoviteľné zdroje energie

V našej centrále v Santeramo in Colle a výrobných sídlach v mestách Matera a Laterza je v prevádzke päť fotovoltaických systémov. Vďaka energii generovanej 21 000 fotovoltaickými modulmi pomáhame znížiť emisie CO2 v ovzduší.